Sleutelen is leuk en het moet vooral ook leuk blijven. Daarom hebben we een aantal spelregels opgesteld.

-Onder de werkplaats wordt  verstaan de sleutel/poetsruimte.

-Je mag alleen aan je eigen motorfiets werken. Tenzij er door het bestuur andere afspraken zijn gemaakt.

 -Na afloop van  de werkzaamheden moet het gereedschap worden opgeruimd en de werkplek worden schoongemaakt.     

-Als de werkzaamheden langer dan één dag duren, moet bij het verlaten van de werkplaats het gereedschap worden opgeruimd.

-Een ieder wordt geacht de werkzaamheden in een redelijk tempo uit te voeren, zodat niet onnodig werkruimte in beslag wordt

genomen. Onder een redelijk tempo wordt verstaan: minstens één avond per twee weken met zichtbaar resultaat.

-Het is niet toegestaan de werkplaats als stallingruimte te gebruiken.

-Het is niet toegestaan chemisch afval in de werkplaats achter te laten. Een ieder is verplicht zelf zorg te dragen voor het afvoeren

van olie, accu’s en banden.

-Sleutelen gebeurt geheel voor eigen risico. STPee is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade en/of letsel.

-Indien er gereedschap defect raakt, word die door desbetreffende lid vernieuwd, hersteld of betaald aan de werkplaatscoördinator

-In alle niet voorkomende gevallen beslist de werkplaatscoördinator.

-In de werkplaats kunnen onze leden terecht voor onderhoud en reparatie van hun motorfiets. Sleutelen doen we iedere woensdag

van 19.00 tot 23.30 uur. (tenzij anders op de website word aangegeven) In de werkplaats zijn altijd wel mensen aanwezig die je met raad en daad kunnen bijstaan. Er is veel

kennis aanwezig op het gebied van onderhoud, het oplossen van storingen, etc.

-In de werkplaats beschikken we over de nodige gereedschappen. Dit zowel in metrisch als inch maten. ook hebben we diverse speciaal gereedschappen.

 

Het adres van onze Sleutelruimte is: Vennen 72, Dongen

1 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.